ÁSzf

Fogalom Meghatározás:

A „CÉG” cégünk, a szolgáltató,:  Cservák és Társai  Kft. értendő, amely a hatályos magyar jogszabályok szerint működik, és Budapesti cégbíróságán került bejegyzésre. Cégjegyzékszám: 13-09-067970 Adószám:10906763-2-13
A „MEGRENDELŐ” a foglalásért fizető személyt (csoportot, jogi személyt) jelenti.
Az „utasok” alatt a foglalásban megnevezett és meg nem nevezett összes utas értendő.
UTASLISTA: az utazásban részt vevő személyek valós névsora.

A „csoportos utazás, – utazás, szolgáltatás, szállítás” : alatt az általunk közúton végzett utasszállítási szolgáltatás értendő, beleértve az általunk nyújtott bármely egyéb szolgáltatásokat is, amelyek a szállításhoz kapcsolódnak vagy azt egészítik ki.
A „ MENETLEVÉL”bizonylat, igazolás” az általunk Önnek e-mailben elküldött írásos visszaigazolás a teljesítésről.
A „ SZERZŐDÉS” a foglalást, megrendelést és a jelen feltételeket, valamint a foglalásra vonatkozó összes feltüntetett feltételt és kikötést jelenti.
A „feltételek” alatt a jelen feltételek és kikötések értendők.

 

 RÓLUNK Rövid információ

1994-óta  személyszállítási szolgáltatásokat nyújtunk zárt csoportos utazoknak, akik csak különbuszt  tudnak rendelni, mert utazásukat maguk szervezik vagy utazási irodával szerveztetik. Cégünk menetrend szerinti autóbuszt nem üzemeltet – csak bérbe ad, ami színtén zárt szerződéskötésnek különbusznak minősül a megrendelővel, mint például vonatpótló autóbusz – hév pótló autóbusz – vagy helyi városi körjárat. Ebben az esetben a Menetrendet és az  Utazási feltételeket a szerződött fél határozza meg, és hozza nyilvánosságra.

Székhelyünk:2220 Vecsés Vágóhíd utca 28.

Telefonszám :06 20 919 6902 Szabó Zsuzsanna fuvarszervező.

A magyarországi törvényeknek megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkezünk ehhez a tevékenységhez.
A visszaigazolás elfogadásával Ön kijelenti, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és jogképességénél fogva képes azokat elfogadni saját magára és az összes utasra nézve. Ha nem érti a szerződési feltételek valamelyikét, akkor javasoljuk, hogy foglalás előtt forduljon ügyfélszolgálatunkhoz és kérdezzen rá.

 

 ONLINE vagy telefonos  „érdeklődés „FOGLALÁS FOLYAMATA

A foglalást végző személynek be kell töltenie a 18. életévét, felelősséget kell vállalnia az online foglalási folyamat követéséért, és gondoskodnia kell a megadott adatok helyességéről és hiánytalanságáról, valamint a teljes összeg megfizetéséről.  Minden telefonos érdeklődés után kérjük, hogy írásban a info@cservakbusz.hu oldalon tegyen írásos árajánlat kérést (Minta -itt letölthető) Árajánlat csak írásban, és 3 napig érvényes, azután nem tartjuk sem a felajánlott  dátumot, sem a közölt  összeget. Ezért kérjük a mielőbbi visszajelzést írásban.

A szerződés csak akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, amikor Ön e-mailben megkapja a VISSZAIGAZOLÁST, és az ebben feltüntetett menetrendet – összeget, dátumot elfogadta és ezt a Céggel közölte:  info@cservakbusz.hu elektronikus formában . Itt nem elfogadott csak a telefonos rábólintás. Kérem ezért írásban elfogadni a Visszaigazolást is.

Önnek el kell fogadnia az általunk küldött összes értesítést. Ha azonban Ön nem igazolja vissza egy e-mail beérkezését, akkor a vállalatunk e-mail szerverén lévő nyilvántartások a beérkezés bizonyítékának tekintendők.

Kiskorúak nem igényelhetnek szolgáltatást cégünktől, és kiskorúak csak felnőtt kíséretében utazhatnak velünk, nincs mód a kiskorú intézményes felügyeletére, a szülő felelős a gyermeke testi épsége és viselkedése – esetleges rongálások miatt is.

 FIZETÉS

Átutalással vagy készpénzzel az utazás megkezdése előtt az egyéni megállapodás – szerződés szerint–a számla ellenében.

MÓDOSÍTÁSOK

Az egyéb adatok módosítása iránti igényeket írásban kell elküldeni az info@cservakbusz.hu címre, az utazás napja előtt legalább 72 órával. A módosítások csak a szállítási szolgáltatóval történő egyeztetés és a módosítás e-mailes visszaigazolása után lépnek érvénybe. Ha a módosítás a szolgáltatás díját is érinti – hosszabb út, útdíj – több nap – más program stb. akkor a módosított Visszaigazolást az Új árral ismét el kell fogadnia a Megrendelőnek, csak abban az esetben garantálja a Cég a módosítás végrehajtását.

 

 Megrendelő  által kezdeményezett lemondás

A szerződés felmondása írásban, e-mailben történhet.
Ha a lemondási kérést legalább 72 órával indulás előtt megkapjuk – a teljes foglaló visszajár, vagy egy későbbi utazás dátumánál beszámíthatóvá válik.

 Cégünk által kezdeményezett lemondás

Ha a szállítási szolgáltatónak jelentősen módosítania kell a szolgáltatás feltételeit, vagy törölnie kell a szolgáltatást, a lehető leghamarabb értesítjük Önt. (Covid, műszaki hiba, betegség, halál.)
Minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön járművel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében, a kapacitás függvényében azonban előfordulhat, hogy a kiválasztott jármű helyett nagyobb kapacitású járművet vagy több járművet biztosítunk az Ön számára.
Ritka esetben előfordulhat, hogy törölnünk kell a foglalását. Ebben az esetben teljes visszatérítés jár, de további kötelezettségünk nincs a lemondásból eredően. Azonban minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő alternatívát találjunk az általunk visszaigazolt, majd lemondott foglalásra.

 GYERMEKÜLÉSEK

A csecsemők és a gyermekek számára biztosítandó gyermekülésekkel kapcsolatos helyi törvények értelmében a gyermekülések használatát a 12 éven aluli vagy 135 cm-nél alacsonyabb gyermekek esetén kötelező. A foglalás során a megjegyzés rovatba KELL feltüntetni. A MEGRENDELŐ  kizárólagos felelőssége ellenőrizni, hogy az ilyen gyermekrögzítő eszközök megfelelőek-e a járműhöz, valamint hogy megfelelően vannak-e használva és beszerelve. A vállalat nem vállal felelősséget a rögzítőeszköz használatának, beszerelésének vagy ellenőrzésének elmaradása esetén, sem annak helytelen használatáért kérjük ezt mérlegelni a megrendeléskor.
Ha saját gyermekülését szeretné hozni, akkor utazás előtt tájékoztasson erről minket. Erre azért van szükség, hogy az ülés biztosan elférjen biztosított járműben. A csoportos szolgáltatást rendszerint minibusszal vagy busszal biztosítjuk, ezekben a járművekben azonban nem használható gyermekülés, mivel a járművek ülése ahhoz nem megfelelő.

 GYERMEKEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS

Foglaláskor minden gyermeket és csecsemőt életkortól függetlenül bele kell számítani a jármű által szállítható utasok számába, az utaslistán fel kell tüntetni.

 KEREKESSZÉKEK ÉS FOGLALÁSOK MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTASOK RÉSZÉRE

A szolgáltatásunkat igénybe vevő mozgáskorlátozott utasoknak be kell tudniuk szállni a járműbe önállóan vagy kísérőjük segítségével. Csak összecsukható kerekesszékeket szállítunk. Külön kérni kell a kerekesszékes szolgáltatást, mert jelenleg 1 ilyen autóbusz áll rendelkezésére a Cégnek, ami folyamatos kihasználtsága miatt nehezen tervezhető .

UTASBIZTOSÍTÁS –  Ez egy minimum alapbizosítás csoportos utazásra, amelyre a törvény kötelezi a Céget.

Javasoljuk, hogy kössön az Ön igényeinek megfelelő utasbiztosítást. Olvassa el a szerződés részleteit, nyomtassa ki a dokumentumokat, és vigye magával az utazáskor. A teljes körű utasbiztosítás sok olyan eseményre nyújt fedezetet, amely a hatáskörünkön kívül esik.

 FELELŐSSÉGÜNK

Ha a jelen feltételeket megszegjük, akkor csak azokért az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért vagyunk felelősek, amelyek előrelátható következményei annak, hogy a jelen feltételeket megszegtük, illetve amelyek hanyagságunk miatt következtek be, és felelősségünk legfeljebb az Ön által fizetett viteldíj összegéig áll fenn. Nem vállalunk felelősséget az előre nem látható vagy ilyen eseményből származó veszteségekért vagy károkért. Nem vállalunk felelősséget azokért a szerződésszegésekért, amelyek nem közvetlenül nekünk tulajdoníthatók, vagy amelyeket baleset, vis major esemény, illetve jogi vagy adminisztratív követelmények idéznek elő.
Nem vagyunk felelősségre vonhatók olyan esetekért, amelyek a szolgáltatás nyújtása során következnek be, nevezetesen betegségért, személyi sérülésért vagy halálesetért, kivéve ha azt a mi hanyagságuk okozza.  Tájékoztatjuk, hogy ha kárigényt kíván támasztani velünk szemben, akkor Önnek kell bizonyítania a szakszerűtlenséget és a gondatlanságot.
Ezenkívül csak azért vagyunk felelősek, amit alkalmazottaink tesznek vagy nem tesznek, ha az adott időpontban az alkalmazásunkban állnak.
Ön, mint fogyasztó számára a törvény által biztosított jogok, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók;
Mentesülünk az összes felelősség alól, ha az ügyfél a szállítási szolgáltatóval más szolgáltatásról szerződik.
A weboldal  megbízhatóságát nem garantáljuk, általános árat  pont ezért itt nem közlünk. Ennek oka többek között a lehetséges vírustámadások. Mindent megteszünk azonban, hogy a lehető leghamarabb személyre szabott árat közöljünk Önnel annak érdekében, hogy utazását velünk tervezze meg.

 

 VIS MAJOR

Nem vállalunk felelősséget, és nem fizetünk kártérítést, ha cégünk  kötelezettségeinek teljesítését közvetlenül vagy közvetetten megakadályozzák vagy befolyásolják vis major vagy az ésszerű hatáskörünkön kívül eső egyéb körülmények, így többek között például szélsőségesen kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, egyéb természeti csapások, terrorcselekmények, a transzfer útvonalán harmadik felek által elszenvedett balesetek,  háború, rendőri ellenőrzések, szokatlan forgalom vagy sztrájk.

 KAPCSOLATTARTÁS

A foglalási adatok módosítását csak e-mailben (vagy írásban) lehet kérvényezni.
Ha elkerülhetetlenül módosítani kell a szerződést, akkor erről e-mailt küldünk Önnek az Ön által foglaláskor megadott e-mail címre; az e-mail elküldése bizonyítéknak tekintendő az Ön általi kézhezvétel tekintetében. Ugyanez vonatkozik az összes többi tájékoztató e-mailre, amelyet Önnek küldünk. Ezért lényeges, hogy ellenőrizze az Ön által megadott e-mail cím helyességét, valamint hogy minden beérkező e-mailt elolvasson a szolgáltatás időpontjáig, és válaszoljon az esetleges megkeresésekre.

 

 SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Cégünk  (sofőr) a lehető legközelebb veszi fel és rakja le Önt a megadott címekhez, amennyiben azt a KRESZ lehetővé teszi. Kérem az indulási és érkezési címeknél ezt is figyelembe venni. (Parkolás – pakolás – várakozni tilos) – csak a szabályok szerint, és figyelembe venni az autóbusz méretét is. Ha a sofőr úgy ítéli meg, hogy nem megoldható biztonságosan és szabályosan akkor módosíthat a kiállás és az érkezési címen is. Ha a megszokott útvonalon való haladás időjárási viszonyok, közúti balesetek stb. miatt nem lehetséges, akkor a szállítási szolgáltató az Ön kifejezett kérésére hosszabb útvonalon szállítja Önt a megállapodás szerinti célállomásra, de ebben az esetben Önt terhelik az esetleges további költségek, melyet a menetlevélen is rögzíteni kell.

 BEFOGADÓKÉPESSÉG

A  járművekben utasülésenként 1 fő és a hozzá tartozó 1 darab táska – és vagy bőrönd szállítható, amely maximális kombinált mérete 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet. A foglaláskor minden csomagot fel kell tüntetni. Az utasok előtti lábrétben is elhelyezhető, kisebb csomagokat, például a fényképezőgép-táskát, a kézitáskát vagy a kis válltáskát nem kell bejelenteni a foglaláskor. Az utasnak kell állnia minden költségét annak, ha a további járművek szükségesek a be nem jelentett extra csomagok szállításához. Utánfutó külön bérelhető, hangszerek, kellékek, fellépőruhák, diszletek stb. részére. (Állat nem szállítható külön bérelt részben sem)
Azzal, hogy Ön elfogadja a javasolt szerződést és annak feltételeit és kikötéseit, hallgatólagos beleegyezését adja abba, hogy semmilyen körülmények között nem helyez a csomagjába, és nem is hord magán olyan tárgyat, amely az utazás által érintett ország jogszabályaiba ütközik vagy illegális (pl. lőfegyverek stb.), sem olyat, amely sérülést okozhat harmadik feleknek, továbbá nem szállít túlméretes, túlsúlyos, törékeny vagy romlandó terméket, illetve állatok sem szállíthatók sem külön csomagban, sem ölben.
A csomagok és az egyéb tárgyak szállítása kizárólag az Ön felelősségére történik, és semmilyen körülmények között sem vagyunk felelősségre vonhatók az elvesztésükért vagy a károsodásukért. Az ilyen jellegű veszteség vagy kár ellen Önnek az indulás előtt biztosítást kell kötnie.

 

 

A Megrendelő felelőssége:

A jelen szerződés megkötésével Ön mint megrendelő- kifejezetten nyilatkozik a következőkről: Ön nagykorú, szellemi képességeinek teljes birtokában van, ezért képes eleget tenni a jelen megállapodásból eredő összes jogi kötelezettségének. Ön tudatában van a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásoknak, a bennünket érintő, az előzőekben említett információknak, valamint a jelen feltételekben és kikötésekben szereplő tartalomnak. Tudomásul veszi, hogy a lehető leghamarabb értesítenie kell bennünket a megadott adatokban bekövetkezett változásról.
A biztosítandó szolgáltatások megfelelnek az e-mailben küldött visszaigazolásban szereplő adatoknak. Ön felelős azért, hogy a Megrendeléskor teljes körűen és pontosan adja meg az indulási helyet és a célállomás címét. Ezért az Ön kötelessége kinyomtatni a Visszaigazolást és ellenőrizni annak pontosságát. Ha a visszaigazolás adatai helytelenek, akkor a javításuk céljából azonnal forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz. A foglaláskor különös figyelmet kell fordítania arra, hogy minden, csillaggal (*) jelölt mezőt pontosan töltsön ki.

Ön kizárólagosan felel a határátlépéshez szükséges összes dokumentum meglétéért. Ezúton kizárunk minden kötelezettséget és visszautasítunk minden olyan extra kiadást, amelyet ezen dokumentumok hiánya vagy az adott ország érvényes vám-, rendőrségi, adózási és adminisztratív jogszabályainak be nem tartása eredményez. Amennyiben ez miatt a csoportot visszatartják – vállalják a többlet költség megtérítését – vagy dönthet úgy a csoport hogy tovább folytatja az útjukat a renitens személy nélkül. Ez ott a helyszínen rögzítésre kerül az utaslistán – ki miért hagyta el a csoportot.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben nem fogadunk el foglalást olyan ügyfelektől, akik súlyos vagy ismételt incidensekben vettek részt.

 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG / A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

A jelen megállapodás megkötésével Ön hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy cégünknek joga van arra, hogy visszautasítsa bármely utas szállítását, ha a sofőr a saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az utas alkohol vagy kábítószer befolyása alatt állhat, illetve hogy a viselkedése veszélyes lehet a jármű sofőrjére, a többi utasra vagy saját magára nézve.
Alkoholos ital nem szállítható a szállítási szolgáltató járműveiben annak járműben való elfogyasztása céljából. Ez a tilalom a kábítószerekre is vonatkozik.
A dohányzás tilos a járművekben vagy annak közvetlen közelében.
A járműben tilos étkezni.

Kiskorúak egyedül nem vehetnek részt az utazásban. Szülő, nevelő, gyám, vagy pedagógus jelenléte kötelező. Ellenkező esetben a sofőr nem szállíthat kiskorút.

PANASZOK

Ha a szolgáltatás nem felel meg az Ön elvárásainak, azt azonnal jelentenie kell a probléma felmerülésekor ügyfélszolgálatunknak, lehetőleg akkor, amikor a probléma bekövetkezik. Érvénytelennek tartjuk azon panaszokat, amelyeket az utazás befejezése után jelentenek be, és amelyeket az utazás ideje alatt nem hoznak a tudomásunkra, mivel ezekben az esetekben nincs lehetőségünk beavatkozni vagy egyéb segítséget nyújtani. Az elérhetőségeink a honlapon, a megrendelőn és a visszaigazoláson is szerepelnek.
Az írásos panaszt a visszatérés dátuma után legfeljebb 5 nappal kell megkapnunk az info@cservakbusz.hu  címre küldött e-mailben teheti meg, amit kivizsgálás után 15 napon belül írásban megküldünk a panaszosnak.

 

Békéltető testületek:

http://panaszrendezes.hu – Pest Megyei Békéltető Testület